Casa de la Vila

És la seu de l’Ajuntament.

 

L’any 1644 el Consell de la Vila d’Albalat de la Ribera comprà aquesta casa a Jaume Exea per a construir de nova planta la Casa de la Vila, fins aleshores s’ajuntava en la llotgeta de la plaça i també en l’església parroquial o en l’ermita, des d’aquell moment endavant és on reuní el Consell de la Vila per decidir sobre aquelles qüestions que atenyien la vida del nostre poble, i que posteriorment han fet les diverses corporacions locals i ajuntaments, hereus d’aquell consell que governava la vila a l’època foral.

La Casa de la Vila acollia diverses funcions i oficis, a la planta baixa hi havia el tribunal del Justícia i la carnisseria, diverses estances per a oficials municipals i les presons, també hi havia un pati descobert des d’on eixia l’escala que comunicava ambdues plantes, des d’allí s’accedia a la Sala, l’estança principal de la casa on es reunia el Consell de la Vila, la distribució es completava amb altres sales, una d’elles dedicada a arxiu per a servar la memòria col·lectiva dels albalatencs. La casa inicià a construir-se el 1644 i al cap de la construcció es trobava Serafí Esteve, obrer de vila, amb els seus fills i altres col·laboradors. En el carrer del Castell s’hi pot veure un dels arcs de l’antiga carnisseria.

Encara que la casa s’ha rehabilitat diverses vegades, a grans trets encara conserva la distribució original, destacant la Sala on podem veure el trespol original amb grans bigues de fusta, completa la seua decoració un gran plafó ceràmic decoratiu. Del tallista d’Alzira Francisco Pérez és l’actual façana (1934), fruit de la reforma dels anys 30, d’estil eclèctic, regularitzant simètricament els vans, es construí un gran balcó amb balustres i les portes i finestres s’emmarcaren amb motllures, la façana acaba amb un gran remat amb l’escut de la Vila.

AJUNTAMENT albalat ribera (Mediana)
ajuntament façana
$

Font de la plaça de la Cort

Albalat a les xarxes socials